Alt*Pride 2017: Gendered matrix of sexual acts

…and how to get out of it. As part of our collaborative series about gender and sexuality jointly created with Czech Alt*Pride, Marie Feryna explores the level of the connection of gender norms and sex, and invites to her workshop taking place this August.

Text by Marie Feryna, translated and edited by Anna Wim

The second edition of Alt*Pride, taking place on August 9-13 at Klinika in Prague and bearing the name “Východní Queeropa”/”Eastern Queerope”, focuses on the queer identity experience in the east of Europe, particularly dealing with the subjects of ethnicity and social inequality. This year’s Alt*Pride focuses on the queer identity experience in the east of Europe, particularly dealing with the subjects of ethnicity and social inequality. We have invited the activists behind the projects to share their alternative views on the queer community throughout the whole summer.

Scroll down for Czech version/Skrolujte dolů pro originální verzi v češtině.

 

IMG_0683 copy

 

Gender is inevitably tied to various sexual acts – it can manifest itself as, for example, a trans* person’s gender dysphoria occurring when penis-in-vagina penetration acts as just another reminder of dissonance, or leads to reflecting about one’s own physiognomy in general. It can also bring up various other complicated perceptions of one’s own physicality, or even their relation to patriarchal constructs which make it impossible for them to enjoy sexual acts without being all tangled in the realization of the internalized societal norms. During Alt*Pride, me and Anna Wim are joining forces to throw a workshop focusing precisely on these topics, and I would like to use this article to introduce what my part of the workshop will be about, and thus invite those interested to join.

First of all, it is necessary to mention that all sexual acts, being it autostimulation or acts involving more people, are particularly subjective, but they can never be completely separated from the hierarchy of our society. In such cases, the emphasis is on one’s own control and evaluation of what is acceptable for us, what the limit between allows us to experience pleasure and what not anymore. That way, we can develop a very specific perception of stimulation of one’s own genitals – for example, stimulating one’s clitoris or penis as opposed to oral sex, or anal stimulation, which requires a rather long-term, continuous practice and overcoming of the stereotypes attached to anal sex.

Moving even further, it is important to note that there is a plethora of sex aids and toys. When it comes to using them, the hardest thing about it is—according to me, at least—getting over the shame of owning and using them itself. The same can be applied to carrying out diverse kinks and fetishes – if there is a general, consensual agreement, there’s nothing more to think about. Me and Anna will thus present and discuss various kinds of sex toys, sharing what our personal preferences are.

As part of the workshop, I will also present what helps me personally to “degender” sex acts. I will not be the only one to share my experience, and apart from Anna, several other speakers will talk about their desires and fancies. I will specifically focus on BDSM, through which I am able to fulfill and relax myself, as many BDSM acts are detached from gender constructs, or even absolutely freed from any cisheteronormative patriarchal stereotypes. Quite on the contrary, being able to try out how it feels to be in the position of power—or the other way around—makes it easier to understand and accept such role division.

The goal of the workshop is by no means sexual coaching, rather mutual sharing and solidarity instead.

Genderový rozměr sexuálních aktivit

…a jak z něj ven. K různým sexuálním aktivitám se totiž gender nedílně váže. Může jít o genderovou dysforii u trans* osob, kdy se někomu například vaginálně-penilní penetrace jeví jako další připomínka nesouladu, příp. v reflexi vlastních fyziognomických znaků obecně. Může ale také jít o jiné komplikované vztahy k vlastní tělesnosti, příp. dokonce o patriarchální konstrukty, jež dané osobě znemožňují sexuální aktivity prožívat bez vědomí internalizovaných společenských tlaků. S Annou Wim budeme pořádat během Alt*Pride workshop zaměřený právě na tato témata, a proto se v následujících odstavcích pokusím shrnout, o co – v mé části workshopu – především půjde a poskytnout podklady pro případnou účast.

V prvé řadě je třeba zmínit, že sexuální aktivity, ať už jde o sebestimulaci či aktivity ve více osobách, jsou v prvé řadě velice individuální, byť je od společenského nastavení úplně izolovat nelze. V takovém případě rozhodně záleží na kontrole a reflexi toho, co ještě jde, co nám umožňuje sexuální aktivitu plně prožít, a co už nejde. Můžeme si tak vytvořit specifický vztah k stimulaci vlastních genitálií – např. dráždění klitorisu v protikladu k sexu orálnímu, dráždění penisu v protikladu stejném. Může jít o anální stimulaci, k níž je však třeba dlouhodobějšího tréninku a překonání stereotypů o análním sexu.

Posuneme-li se dále, je třeba mít na paměti, že existují sexuální pomůcky a hračky. V případě jejich užívání je – podle mého – asi nejtěžší překonat stud za samotného používání. Stejně tak jde přistupovat k realizaci různých fetišů – pokud panuje všestranný souhlas, netřeba více řešit. S Annou budeme tedy prezentovat různé druhy sexuálních pomůcek a pak o nich a preferencích diskutovat.

V rámci workshopu budu také prezentovat to, co pomáhá sexuální aktivity „odgenderovat“ mně. Nebudu na to sama, kromě Anny budeme mít přítomny i další osoby, které se o své zkušenosti podělí. Já konkrétně však budu mluvit o BDSM, skrze které se dokážu specificky realizovat a uvolnit. Řada aktivit s BDSM spojená je totiž na genderových konstruktech nezávislá, příp. je dokonce od cisheteronormitivních patriarchálních stereotypů osvobozující. Naopak, vlastní prožívání například mocenských pozic atd. dokáže velmi zjednodušit a umožnit jejich přijetí.

Cílem workshopu rozhodně není sexuální koučink, nýbrž vzájemné sdílení a solidarita.

 

Alt*Pride: Website, Facebook
Contact: Marie Feryna, Tereza Zvolská
Text: Marie Feryna
Translation, edit, artwork: Anna Wim
Model: Natalie Kollega

( y )

Comments