Alt*Pride 2017: Love is queer / Queer is love

Magdaléna Šipka focuses on queer ways of having sexual and romantic relationships for our series about gender and sexuality prepared in collaboration with Alt*Pride.

Text by Magdaléna Šipka, translated and edited by Anna Wim

The second edition of Alt*Pride, taking place on August 9-13 at Klinika in Prague and bearing the name “Východní Queeropa”/”Eastern Queerope”, focuses on the queer identity experience in the east of Europe, particularly dealing with the subjects of ethnicity and social inequality. This year’s Alt*Pride focuses on the queer identity experience in the east of Europe, particularly dealing with the subjects of ethnicity and social inequality. We have invited the activists behind the projects to share their alternative views on the queer community throughout the whole summer.

Scroll down for Czech version/Skrolujte dolů pro originální verzi v češtině.

 

IMG_0753

 

The local LGBT+ community is fighting for an equal right to marriage for all. This growing initiative has a steady support of the Czech public – almost two thirds of the citizens back the possibility of same-sex marriage. Such step would mean a greater equality in our society. Marriage is, looking at it from legal and social point of view at least, a very important institution; it allows partners to inherit their wealth, get bereavement allowance or have access to finding out about the partner’s health situation.

However, LGBT+ community has always been known for not strictly following the traditional forms of relationships and cohabitation. Being “queer” has never only meant that you wish to say “I do” to a person of the same sex; being queer has often meant being a rebel, an individual with a DIY haircut, embracing both men and women, someone who’s perhaps too promiscuous, perhaps just too charming.

Love mostly comes without knocking. Eros, the god of love, isn’t a very practical fellow: we constantly fall in love the wrong way – with our boss, with our students, with our best friend. With that know-it-all practicing teacher who decided to try out his new position of power when grading our school work. With people the same age as our parents, consequently to two of our close friends, with that boy who was pissing us off just a month ago. We fall in love with priests, whores, drama queens and fuck bois. We meet the loves of our lives in bars, hospitals, or even at our own wedding.

We love multiple people at once—and it that hasn’t happened to you yet, don’t get too overexcited just yet—we love inappropriately, we love too much, we love silently. We’re standing in a downpour and, without a word, watch how our own loving is baring us again, slowly taking our clothes off, and there’s nothing left to do but to pray that, this time, at least our skin will be left to us to wear.

True love is always a bit queer. At least once in a lifetime, it puts you in a complete opposition to the world around you. Suddenly, you’re head over heels in it. Unprepared, confused, helpless. You try and try to come up with strategies how to keep it secret for a moment, how to tell it all.

What’s Alt*Pride have to do with that, you ask? We will try to represent the minority, again. To address the dead points of queer relationships, to prevent painting it all pink from the very beginning. Because true and original is the main source of inspiration to create and work on alternative approaches.

When it comes to relationship ethics, polyamory can be a healthy alternative to it, however, this concept is, of course, not the only untraditional approach to sex ethics. During this year’s Alt*Pride, I would like to focus on the concept of the Holy prostitute. Because we all need to constantly find new, original paths in our loving, to walk the same roads so many people have walked before us, but we embark on for the first time. Dazed, messy, and thirsty for that one right word. Love is, however, pretty much always queer, isn’t it?

Láska je queer

LGBT+ komunita v současné době řeší právo na manželství pro všechny. Tato stále sílící iniciativa má vysokou podporu občanů – dvě třetiny Čechů podporují možnost manželství pro stejnopohlavní páry (https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/manzelstvi-gayu-a-leseb-podporuji-temer-dve-tretiny-cechu-ukazal-pruzkum_201607060500_akottova2). Tento krok by znamenal větší rovnoprávnost ve společnosti. Manželství je minimálně z právního a sociálního úhlu pohledu důležitá instituce; umožňuje partnerům po sobě dědit, pobírat vdovský důchod nebo se dozvědět informace o partnerově zdravotním stavu.

Komunita LGBT+ byla ovšem často místem, kde se vyskytovaly i netradiční formy soužití. Být „queer“ neznamenalo jen přát stát před oltářem s osobou stejného pohlaví; být queer často znamenalo být rebelem, individuem s křivým účesem, které bývá vídáno v objetí mužů i žen, možná příliš promiskuitní, možná jen příliš okouzlující.

Láska přichází často nečekaně a nepředvídatelně. Bůh lásky Eros se příliš nevyzná v praktických řešeních: zamilováváme se neustále nevhodně – do svojí šéfové, do svých studentů, do své nejlepší kamarádky. Do toho přechytralého doktoranta, který se rozhodl svůj první zápočet napsat zrovna do našeho indexu. Do lidí ve věku našich rodičů, postupně do dvou nejlepších kamarádů, do kluka, který nám ještě před měsícem lezl na nervy. Zamilováváme se do knězů, cour, dramaqueen a sukničkářů. Osudové partnery potkáváme poprvé v nočních barech, v nemocnicích nebo až na vlastní svatební hostině.

Milujeme několik lidí naráz (a pokud se Vám to ještě nestalo, raději se neradujte dvakrát), milujeme nevhodně, milujeme příliš, milujeme nepřiznaně. Stojíme v proudu deště a pomalu sledujeme, jak nás zas zamilovanost svléká a nezbývá než se tiše modlit, aby nám tentokrát zbyla alespoň kůže.

Pravá láska je vždycky trochu queer. Postaví Vás minimálně jednou za život do totální opozice vůči okolnímu světu. Najednou jste v tom. Nepřipraveni, zmateni, bezradní. Vymýšlíte strategie, jak vše alespoň na chvíli zamlčet, jak vše nejlépe prozradit.

A co má všechno toto společné s Alt*pride? Na Alt*pride se pokusíme být opět v menšině. Procházet slepé uličky queer vztahů, nenatřít se hned na růžovo. Protože originální láska je hlavní zdroj inspirace k alternativám.

V oblasti vztahové etiky může být takovou alternativou polyamorie. Tento směr ale určitě není jediným menšinovým pojetím sexuální etiky. V rámci programu letošní Alt*pride bych se chtěla věnovat konceptu Posvátné prostitutky. Protože v lásce potřebujeme stále znovu nacházet originální cestu, znovu prošlapávat pěšiny, kterými možná před námi kráčely tisíce lidí, ale my na ně pokaždé vstupujeme jako napoprvé. Zmatení, ušpinění a žíznící po jednom vhodném slově. V lásce je ale často všechno queer.

 

Alt*Pride: Website, Facebook
Contact: Marie Feryna, Tereza Zvolská
Text: Magdaléna Šipka
Translation, edit, artwork: Anna Wim

( y )

Comments