Alt*Pride 2017: A world without PrEP?

Michael D. Jettmar’s think piece on the debate surrounding access to PrEP in the Czech Republic concludes our joint series about gender and sexuality prepared together with Alt*Pride.

Text by Michael D. Jettmar, translated and edited by Anna Wim

The second edition of Alt*Pride, taking place on August 9-13 at Klinika in Prague and bearing the name “Východní Queeropa”/”Eastern Queerope”, focuses on the queer identity experience in the east of Europe, particularly dealing with the subjects of ethnicity and social inequality. This year’s Alt*Pride focuses on the queer identity experience in the east of Europe, particularly dealing with the subjects of ethnicity and social inequality. We have invited the activists behind the projects to share their alternative views on the queer community throughout the whole summer.

Scroll down for Czech version/Skrolujte dolů pro originální verzi v češtině.

 

IMG_7942

 

The discussion about pre-exposure prophylaxis (PrEP) has become heated in the Czech Republic in the past few days. Some of the viewpoints expressed in the debate were of greater importance (based on the hierarchy of power – “because it was said by a doctor”), some of them of lesser (“because it was said by activists”). However, all of them had one thing in common: it was yet again proven how much of a unique country the Czech Republic is.
 
#PrEPWORKS

PrEP is regular using of Truvada, an antiretroviral medicine taken by HIV positive people in order to prevent the risk of getting infected by HIV/AIDS. Several studies have proven that PrEP is a reliable and effective way of prevention; steadily decreasing amount of newly infected patients in countries where PrEP is available are just another proof that PrEP is the right choice.

Funnily enough, PrEP was invented in the Vrsovice neighborhood of Prague – the mind standing behind the birth of the blue pill was a renowned Czech scientist, chemist Antonin Holy with his team. Yes, you get it right – we Czechs are against something we actually invented. We really are one of a kind in some things, aren’t we?
 
Personal views

Of course, if I ever discuss my opinion on a specific topic or issue with someone else, I will present and defend my personal point of view. However, if I am to speak on behalf of an institution, organization or anyone else but me, I’d be extra careful not to manifest my subjective opinion. The deputy of the Czech minister of health made this mistake, and expressed her personal view at a recent press conference about STDs (http://www.lui.cz/co-se-deje/item/10641-namestkyne-ministra-zdravotnictvi-hradit-gayum-prevenci-proti-aids-je-jako-hradit-sebevrahum-neprustrelnou-vestu-aby-se-mohli-chovat-rizikove): “Funding AIDS prevention to gays is like funding bulletproof vests to suicidal people and allowing them to act without caution!” And the world will never be the same.

We can keep on complaining about the rising number of patients newly diagnosed with HIV, we can perpetuate the embarrassing quote “Czech people stopped being scared”, because we will only have access to some prevention – such prevention that is deemed appropriate by those sitting in the offices at the Ministry.
 
CapsLock is the new “I have power”

The reaction of the public differs; although, as always, it is rather anti-communal. It is often said that “this topic should be solved by doctors and not by a bunch of activists,” or that “it would only lead to funding someone’s promiscuity,” and so on. Clearly, no one assesses their own potential benefits; everyone focuses solely on the misuse.

In fact, the idea that PrEP fuels promiscuity is a myth: studies focusing on the topic proved neither higher number of sex partners in those using PrEP, nor a significant change in condom usage. Prophylaxis is a precursor of vaccination – should we also refuse to get vaccinated from now on?
 
Enough!

To conclude, I would like to add a remark: One doesn’t need to worry about the negative effects of everyday use of the pill. Using Truvada as pre-exposure prophylaxis in short- and medium-term treatment is as safe as using aspirin, based on research of scientists from the University of California in Los Angeles which compared five studies about PrEP with two major studies about aspirin.

And what about all those cries that active sex life is immoral? Immoral? Hell no! There’s nothing immoral about having sex without condoms – if everyone started using condoms correctly and consistently, the human species would disappear in three generations. The only immoral actor here is the government, failing to properly react to an epidemic.

Lastly, as an HIV positive person, I wish you all a sufficient access to effective ways of preventing this disease. 

JAK BY VYPADAL SVĚT BEZ PrEP?

V minulých dnech došlo k několika událostem spojených s pre-expoziční profylaxí (zkratka PrEP). Některé byli významnější (bráno mocensky – protože to řekl doktor přece), jiné méně významné (protože to řekli aktivisté). Každopádně všechny měly jedno společné: opět ukázaly, jak jsme v některých věcech jedinečný národ.
 
#PrEPWORKS

PrEP je pravidelné užívání léku Truvada, tedy antiretrovirového léku, který užívají HIV pozitivní za účelem ochrany před nákazou virem HIV/AIDS. Několik studií prokázalo, že PrEP je spolehlivá a efektivní forma prevence před nákazou; snižující se počty nově diagnostikovaných v zemích kde je PrEP k dispozici jsou jen doplněním potvrzení toho, že PrEP je správná volba.

Abychom stvrdili, že Česká republika je opravdu v některých věcech jedinečná, připomínám že původ PrEP je z Vršovic. Respektive, za specificky modrou pilulkou stojí přední český vědec, chemik Antonín Holý se svým týmem. Chápete správně – jsme proti něčemu, co jsme sami vymysleli.
 
Osobní názory

Samozřejmě, pokud se s vámi budu bavit o názoru na nějakou věc, budu vám prezentovat a obhajovat svůj osobní pohled. Zcela jinak tomu bude, pokud budu vystupovat jménem instituce, organizace nebo někoho dalšího; to si naopak dám velký pozor, aby to, co říkám, nebyl můj osobní názor. Této chyby se ale dopustila náměstkyně ministra zdravotnictví na nedávné tiskové konferenci o pohlavních nemocích, kde se veřejně vyjádřila: “Hradit gayům prevenci proti AIDS je jako hradit sebevrahům neprůstřelnou vestu, aby se mohli chovat rizikově!” A svět už nebude nikdy stejný.

Můžeme tedy dál nadávat na rostoucí počet nově diagnostikovaných, můžeme používat to trapné „Češi se přestali bát“, protože prevenci dostaneme jenom nějakou. Takovou, která připadá lidem v kancelářích na ministerstvu vhodná.
 
Pokračování CapsLock je nový „mám moc“

Reakce lidí jsou různé, jako vždy ovšem antikomunitní. Zaznívají názory typu „tohle mají řešit lékaři a ne banda aktivistů“, „budeme hradit někomu jeho promiskuitu“ a podobně – zkrátka ani v jednom z komentářů nikdo nemyslí na sebe, všichni řeší akorát jak by docházelo ke zneužívání.

To, že PrEP podporuje promiskuitu je mýtus: studie neprokázaly vyšší počet sexuálních partnerů na PrEP, ani zásadní změnu v míře užívání kondomů. Profylaxe je předstupeň očkování – budeme odteď odmítat vakcíny, až budou dostupné?
 
A dost!

Svůj text uzavřu doplněním: Člověk nemusí mít ani obavu z toho, že by užívání prášků denně bylo škodlivé. Truvada používaná jako pre-expoziční profylaxe je při krátkodobém až střednědobém užívání stejně bezpečná jako aspirin, založeno na výzkumu odborníků z University of California v Los Angeles porovnávajícího pět studií o PrEP a dvě hlavní studie o bezpečnosti aspirinu.

Aktivní sexuální život je nemorální? Nemorální? NE! Na sexu bez kondomu není nic nemorálního – pokud by všichni začali důsledně používat kondom, lidstvo za 3 generace vymře. Nemorálně se chová stát, pokud nedokáže správně reagovat na epidemii.

Jako HIV pozitivní vám na závěr přeju, abyste měli dostatek efektivních nástrojů prevence před touto chorobou.

 

Alt*Pride: Website, Facebook
Contact: Marie Feryna, Tereza Zvolská
Text: Michael D. Jettmar, v.r.
Translation, edit, artwork: Anna Wim

( y )

Comments