Svět na dně Paříže

Co dělat, když vás přestane bavit město, ve kterém žijete? Nezbývá než jít až na dno, opustit jeho běžnou tvář a hledat to, co ostatní nevidí. Stejně jako Gabriela Emanovská ve svých fotografiích.

Paříž je velká. A rychlá. Tak velká a tak rychlá, že se člověk snadno ocitne v jejích spárech, unášen pulsující civilizací, nemaje ponětí o tom, kde ho v dalším okamžiku vyvrhne ze svých útrob. Paříž se neúprosně zarývá do těch, kdo v ní každodenně nasávají splodinami protknutou atmosféru starých časů mísící se s odérem pečené kukuřice, kuskusu a grilovaných kuřat. Přesun z bodu A do bodu B se tu mění v experimentální orchestrální kompozici, v níž se vyžilý harmonikář úsměvně prolíná se zpěvnou panikou italských turistů a železitý lomoz metra ustupuje troubení aut a nadávkám zásadně na červenou přecházejících pařížanů. Křičící plakáty a vitríny udávají rytmus tomuto živelnému soukolí, zavrtávají se do chodců. Duchamp číhá za každým rohem. Když je člověk v Paříži, nevyhnutelně se stává Paříží, uvězněn v tom omamně dusivém, vše pohlcujícím proudu.

Přes všechnu podmanivost město k útěku po delším čase v něm stráveném intenzivně vybízí. Kam však utéct, když je útěk fyzicky nemožný? Naštěstí pro jedince stiženého náhlým přívalem misantropie, přehlceného zvučící civilizací a všudypřítomným rojením, se z Paříže dá utéci, aniž by ji člověk vůbec opustil, a to tak, že se do ní člověk zavrtá ještě hlouběji. Ztratí kolos z očí, zaměří-li se na detail. Zachytí se jednoho z tónů oné bezuzdné, spánky tepající kakofonie a pronikne pod její svrchní vrstvy. Zastaví se a v odlesku prošlápnuté plechovky zahlédne celé město v jeho ztracené bezbrannosti. Prolomí závoj vůně a s horou kuskusu na plastovém talířku se přenese do severní Afriky. Vydá se do míst, která jsou “nepařížská”. A znovu se—byť spokojeně—lapí do pasti této metropole, protože přesně tyto únikové východy, ono “nepařížské” je to, co Paříž činí Paříží.”

1_24

01760016

01760013

1_12

f1000003

f1000015

f1000019

kveten-5p

kveten-9

kveten-10

f1000023

kveten-1

kveten-13

kveten-16

kveten-21

f1000014

01760011

kveten-12

kveten-20

f1000021

Gabriela Emanovská: Blog, Cargo Collective
Text + Edit: Bajza

( y )

Comments