Iceland. Amazing as always.

Island je snem cestovatelů, ráj vulkanologie a inspirací pro nejednoho umělce. Tento ostrov na pomezí Severního ledového a Atlantského oceánem zkrátka nikdy nepřestane fascinovat ani nás ani 90% populace této planety.

This series is a representation of distortion and reflection. The icebergs at Jokulsarlon in Iceland are in continuous change, although this change is not visible to the human eye the unpredictable nature of the reflections of these icebergs seen in the waters are constant. The stillness of the glacial lagoon is steadily rippled by the movements of humans, disturbing the absolute, natural peace. The grey, blue and black hues dance in the waters as the humans dance too. Jokulsarlon is a representation of a human invasion, every broken piece of ice, every tremor in the water, we are responsible for this exquisite destruction.

Tato série je reprezentací distorze a reflexe. Ledovce v Jökulsárlónu na Islandu jsou v neustálé přeměně, a i když je tento proces lidskému oku neviditelný, nepředvídatelná povaha odrazu ledovců ve vodách je konstantní. Nehybnost ledovcové laguny je plynule zčeřena lidskými posuny, které narušují absolutní přírodní klid. Šedé, modré a černé tóny na vodě tančí tak jak tančí i lidé. Jökulsárlón je znázorněním lidské invaze. Každý odlomený kus ledu, každý záchvěv vody. Jsme zodpovědní za tuto mimořádnou destrukci.

2015_09_kink_island_01

2015_09_kink_island_01

2015_09_kink_island_03

2015_09_kink_island_04

2015_09_kink_island_05

2015_09_kink_island_06

2015_09_kink_island_01

2015_09_kink_island_08

2015_09_kink_island_09

Photo, text: Bethany Grace
Překlad: Petra Kašparová
Edit: Jitka Halířová
 

(y)
 

Comments