Journey named Aloha Project

Maminky nás dávaly do zájmových kroužků a my jsme tancovali, zpívali, hráli na klavír, běhali za míčem a pak nás tyto aktivity/maminkovské horror vacui buď opustilo nebo ne. Italský umělec Giacomo Fumagalli postavil na svém koníčku životní projekt.

Aloha Project jsem já, mé umění a moje vize. Je to kolekce mé osobní kreativní cesty. Je to právě to popostrčení, které mě nutí přestat si jen tak čmárat a pochopit, že můžu dokázat daleko víc. Protože Aloha je můj životní projekt.
Celý život mě inspirovaly obrazy a barvy. Při vytváření je pro mě nejdůležitější vlastní styl. Snažím se sofistikovaně vybírat barvy a objekty. Nikdy nejsem se svojí prací plně spokojený a to mě nutí v budoucnu dosahovat lepších výsledků a experimentovat s kompozicí a tématy. Podstatné je pro mě především rozpoznání, aby lidé říkali: ‘Hele, tohle dělal Aloha.’
Miluju práci s ostatními umělci protože sdílení projektů a nápadů je nezbytné pro intelektuální a umělecký růst a je vždy skvělé být v kontaktu s lidmi po celém světě se stejnými životními cíli, jako jsou ty vaše.“
 

„Aloha Project is me, my art, my vision. It’s the set from my personal creative journey. It’s that extra step that pushes me to stop ‘doodling’ and understand that I can do more. Because Aloha Project is my life project.
I have always been fascinated by images and colors ever since. The most important thing in my artworks is the style. I try to be sophisticated in the choice of colors and subjects. I have never been fully satisfied with my work, and that spurs me to achieve better results in the future experimenting with new compositions and themes. What’s important is the recognition of the stretch, in order to make people say: ‘Hey, Aloha did this one.’
I really love working with other artists, because sharing projects and ideas is essential for growing intellectually and artistically, and it’s always a great move keeping in touch with people around the world with the same goal in life.“
 

2015_04_kink_aloha_project_04

2015_04_kink_aloha_project_02

2015_04_kink_aloha_project_03

2015_04_kink_aloha_project_05

2015_04_kink_aloha_project_01
 

TUMBLR / FB
 

Překlad: Petra Kašparová
Edit: Jitka Halířová
 
(y)
 

Subscribe to our newsletter!


 

Comments