Clubs, relationships, street life & fun

Puritánství, slovo odvozené z anglického “pure”. A dále také výraz, který by snad nikdo nepoužil v jedné větě se slovem “Rusko”. Tato země je opravdu “pure”, ale spíše ve smyslu naprosté bezostyšnosti. Komu se zapalují lýtka?

“O co se zajímám? A co chci sdělit? Jde o kult, o nějakou historii mého osobního života a názory. Kluby, sexuální vztahy, pouliční život, party a zábavu. Je to jednoduché.
Ano, rád ukazuji ve svých fotkách to, co je opakem společenských norem a morálky.”

 

“Чем я занимаюсь? и что хочу донести?
Это некий культ, некая история моей личной жизни с моими взглядами на нее, клубы, сексуальные отношения, уличная жизнь, веселье. Все просто.
Ах да, и люблю показывать в своих кадрах то, что против общественных норм и моралей.”

1
Untitled-3
Untitled-4
2
11
10
1213
14
15
16
Autor: Soul Man (Instagram, 500px, Tumblr)
Edit: Jitka Halířová
 
(y)
 

Subscribe to our newsletter!


 

Comments